El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de les webs locals.

Avaluen la informació pública dels ens locals des de la perspectiva que aquesta permeti a la ciutadania conèixer quin són els seus representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació tenen al seu abast.

Es tracta d’una marca de qualitat que pretén donar garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels responsables polítics i tècnics.

APTABEL compta amb PARTNERS  de confiança amb els que podeu contactar i trobar diverses i variades solucions en productes i serveis.

En aquest sentit, la consultora ASSERTIS, S.L. (www.assertis.es) amb seu a Barcelona i desplegament territorial a tot Catalunya, pot donar-vos cobertura en un servei d’acompanyament a la millora dels indicadors de transparència del segell InfoParticipa.

Des d’ASSERTIS poden realitzar un primer diagnòstic dels ítems anuals que marca Infoparticipa. A partir dels resultats obtinguts oferir-vos una proposta de millora de cadascun dels apartats, considerant que:

  • la presentació de la informació sigui adequada
  • les dades que s’ofereixen siguin entenedores per a tothom
  • es potenciïn els ítems automatitzats
  • s’ofereixin les dades en format obert

A l’any 2021 s’han produït modificacions en alguns indicadors i s’ha incrementat el seu nombre, passant de 48 a 52. Aquests canvis comporten ajustos en la publicitat activa d’informació, que ha de complir amb uns mínims de qualitat, restar sempre actualitzada i ser comprensible.

ASSERTIS pot recolzar-vos tant en la millora dels indicadors ja avaluats i puntuats i dels que vulgueu assolir millora, com en cas que encara no hagin estat puntuats.

Tenen una llarga experiència en el món de les administracions públiques, son coneixedors dels instruments i mecanismes que les normatives estableixen i de les eines que els ens públics disposen i que poden emprar-se per assolir una transparència real.

Per a més informació sense compromís, cliqueu AQUÍ

Share This Story, Choose Your Platform!