El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de les webs locals.

Avaluen la informació pública dels ens locals des de la perspectiva que aquesta permeti a la ciutadania conèixer quin són els seus representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació tenen al seu abast.

Es tracta d’una marca de qualitat que pretén donar garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels responsables polítics i tècnics.

APTABEL compta amb PARTNERS  de confiança amb els que podeu contactar i trobar diverses i variades solucions en productes i serveis.

En aquest sentit, la consultora ASSERTIS, S.L. (www.assertis.es) amb seu a Barcelona i desplegament territorial a tot Catalunya, pot donar-vos cobertura en un servei d’acompanyament a la millora dels indicadors de transparència del segell InfoParticipa.

Des d’ASSERTIS poden realitzar un primer diagnòstic dels ítems anuals que marca Infoparticipa. A partir dels resultats obtinguts oferir-vos una proposta de millora de cadascun dels apartats, considerant que:

  • la presentació de la informació sigui adequada
  • les dades que s’ofereixen siguin entenedores per a tothom
  • es potenciïn els ítems automatitzats
  • s’ofereixin les dades en format obert

A l’any 2021 s’han produït modificacions en alguns indicadors i s’ha incrementat el seu nombre, passant de 48 a 52. Aquests canvis comporten ajustos en la publicitat activa d’informació, que ha de complir amb uns mínims de qualitat, restar sempre actualitzada i ser comprensible.

ASSERTIS pot recolzar-vos tant en la millora dels indicadors ja avaluats i puntuats i dels que vulgueu assolir millora, com en cas que encara no hagin estat puntuats.

Tenen una llarga experiència en el món de les administracions públiques, son coneixedors dels instruments i mecanismes que les normatives estableixen i de les eines que els ens públics disposen i que poden emprar-se per assolir una transparència real.

Per a més informació sense compromís, cliqueu AQUÍ

Publicado en: 24 de febrero de 2021 / Categorías: LOPDGDD-RGPD /

Suscríbase para recibir nuestras últimas noticias

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Puede ver nuestra Política de privacidad.