QUÈ MOTIVA A UN CLIENT DE RESTAURANT A REALITZAR COMENTARIS, A compartir-los a les SOCIAL MEDIA

motivació és movere a, Moure cap, el que ens fa moure'ns, el que ens impulsa a realitzar accions com, per exemple, compartir la teva experiència en un restaurant en xarxes socials, ja siguin tipus peer o anònimes -amb iguals o coneguts o d'autoria o origen desconegut.

MOTIVACIONS intrínseques i extrínseques

Molts investigadors se centren en factors intrínsecs i extrínsecs (Yoo i Gretzel, 2008; Hennig-Thurau et al., 2004; Fine, Gironde i Petrescu, 2017)

Els Motivadors intrínsecs parteixen de el JO cap a altres, busquen ajudar a altres des de la nostra experiència, advertir-los, informar-los ... Els ítems o preguntes serien de l'tipus:

 • ... ajudar a altres amb les meves pròpies experiències
 • ... donar als altres l'oportunitat de triar bé
 • ... expressar la meva alegria
 • ... comptar a altres sobre la meva experiència
 • ... ajudar a l'empresa
 • ... donar suport als bons locals

Els Motivadors extrínsecs han de partir de l'exterior o d'altres cap a un, busquen, principalment la justícia, la resposta, l'agraïment, el reconeixement. Els ítems o preguntes serien de l'tipus:

 • espero rebre consells o suport d'altres
 • l'operador de la plataforma transmetrà el meu missatge
 • les empreses es complauen quan va publicitar l'assumpte
 • l'operador de la plataforma donarà la cara per mi quan parli de la companyia
 • que es respongui a les meves peticions-queixes

MOTIVACIONS CENTRADES EN UN, EN ALTRES O AL ESTABLIMENT

Una altra forma de classificar els Motius (Eun i Kim, 2016) seria des d'on enfoquem aquest impuls, des d'un mateix, des dels altres o des de la pròpia empresa.

Les motivacions centrades en un mateix són de l'tipus:

 • Desitjo obtenir respostes d'altres sobre aquesta experiència
 • Espero rebre comentaris d'altres sobre aquesta experiència
 • És divertit comunicar d'aquesta manera amb altres persones en la comunitat
 • Va socialitzar -comparto- amb la gent
 • Espero rebre consells o suport d'altres

Les motivacions centrades en altres són de l'tipus:

 • Desitjo donar als altres l'oportunitat de decidir amb informació
 • Vull proporcionar informació útil per ajudar a altres
 • Desitjo informar a altres sobre les seves opcions abans de prendre una decisió
 • Els meus comentaris seran llegits per moltes persones
 • Em dóna el poder de compartir la meva experiència amb molta gent

Les motivacions centrades en l'empresa són de l'tipus:

 • Crec que publicar un comentari tindrà un efecte en el futur de la companyia
 • Compartir aquesta experiència afecta l'acompliment de la companyia
 • Informar altres influirà en les vendes de la companyia

En general, les motivacions més elevades són les centrades en un mateix i en d'altres. Davant experiències negatives, els participants sí tendeixen a centrar-se més en l'EMPRESA (Eun i kim, 2016).

MOTIVACIÓ D'EXPRESSAR, DE SOCIALITZAR O D'OBTENIR STATUS

Una última manera d'abordar les motivacions que porten a un client a compartir la seva experiència a les xarxes (networking sites) És recollida en la investigació de DongHee I SooCheong (2018). Se centren en 3 factors motivacionals clau:

 • L'autoexpressió. Poder expressar-nos lliurement, el que sentim, queixar-se, exhibir-
 • Els BENEFICIS SOCIALS --socializar, donar a conèixer-se, interactuar, fer xarxa ...
 • La recerca de STATUS -preponderancia social, prestigi, reconeixement.

Els dos primers factors són els més decisius, dins de qualsevol dels trets psicològics analitzats (nivells d'autoestima, satisfacció vital, narcisisme i necessitat de compartir). Només en el cas de baixa autoestima, el Status era un detonant significatiu per a compartir l'experiència a les xarxes, no així en la resta de casos.

Aquestes escales de MOTIVACIÓ s'associaven a la freqüència amb què es comparteixen continguts en la xarxes (cap, de vegades, freqüentment). Els nivells de AUTO-EXPRESSIÓ, BENEFICI SOCIAL i STATUS eren majors en el grup de major freqüència a l'hora de compartir en xarxes. Una cosa, d'altra banda, molt de sentit comú.

Les experiències que es comparteixen més ràpid són les negatives (Rime, Mesquita, Philippot i Boca, 1991; Wetzer et al., 2007 -en Eun i Kim, 2016).

 

CONTEXT D'UNA NOVA RECERCA

Totes aquestes dades han estat extretes de lectures d'articles d'investigació. El professor Gaspar Berbel coordina una investigació de caràcter internacional on s'analitza el factor de les social Media en relació a l'procés de consum, des que s'incita a un client a anar o consumir en un local determinat; passant pel procés d'avaluació, contrast i comparació; arribant a el de consum i acabant en les accions de post consum -quan s'avalua, puntua, es fan ressenyes i es comparteix contingut que genera el propi usuari, que, d'altra banda, és el que més valor i impacte té en altres possibles clients . El màrqueting i les empreses saben que el valor d'atracció està en aquest contingut, sobretot si parlen bé d'un.

Els interessats en aquest estudi poden contactar amb el professor G.Berbel a gaspar.berbel@mediterrani.com

Publicat el: 4 de maig de 2021 / Categories: CLIENTES-SATISFACCIÓN /

Subscriviu-vos per rebre les nostres últimes notícies

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Podeu veure la nostra Política de privacitat.