Ens han acceptat al Congrés de Metodologia de València de Juliol/2020 la següent presentació en format PÒSTER, que compartim amb els nostres seguidors, clients, curiosos…

Títol

App for Android and iOS for hypothesis testing: relationships between two variables.

Autor

GASPAR BERBEL GIMÉNEZ. University School Mediterrani, UdG. Dpt. of economics, accounting and statistics ..

Collaborate: EMILI ÁLVAREZ REBOLLO. Computer consulting LEULIT, sl

Purpose

To allow a student or a researcher-in a maximum of 4 clics-to reach the Proper test of relation between two variables, es mostren els how it is done and how the test is interpretated and finished, in APA style, with IBM-SPSS.

 Method / Design

Its creation is motivated by the need to understand what is behind the systematic and the logic of parametric and non-parametric hypothesis tests, es they are currently applied.

It is part of a learning system based on the PLE (Personal Learning Environment), gathered in the estatístiques manual "Paola aprèn estadística. Des d'un PLE "(Berbel, 2020)

Results

Firstly, the user will be asked to INDICATE which are the variables that you want to relati, its typology (categorical or metrical). Onze the combination is Introduced, the app guides you through the application conditions (effective, normal law). When the filters are applied, the app will INDICATE the user the statistic test or procedure to apply to obtain the possible association between these variables. The possible tests that the app will suggest are the following ons: Chi square, t-test independent measures, t-test related measures, anova, correlation or parametrical tests. If the metrical variable does not follow the normal law - non parametrical tests - the application will suggest: O-Mann Whitney, T of Wilconox, Kruskal Wallis test, Spearman correlation.

Conclusions

 The app ESTATEST Allows the user to know the possible analyses to test for hypotheses about the relationships between two variables in a simple and Intuitive way. It is an excellent didactic tool for any student or researcher who must relati variables.

Keywords: Research design applications, Inferential statistics, Bivariate relationships

Link to vídeo: https://youtu.be/TMymROdmrm4

Títol

App per aprendre i realitzar proves de relació entre dues variables, per Android i iOS

Nom (s) i afiliació (és) dels autors

GASPAR BERBEL GIMÉNEZ. Escola Universitària Mediterrani, adscrita a la UdG. Dep. D'economia, comptabilitat i estadística.

Col·labora: EMILI ÁLVAREZ REBOLLO. Consultora informàtica LEULIT, sl

propòsit

Permetre a un alumne o investigador, en un màxim de 4 clics, arribar a la prova adequada de relació entre dues variables, mostrant com es realitza i com s'interpreta-conclou la prova, en estil APA, amb SPSS.

Mètode / Disseny

La seva elaboració parteix de la necessitat d'entendre la sistemàtica i lògica que hi ha darrere de les proves paramètriques i no paramètriques de relació. Dins de les proves d'hipòtesis, tal com s'apliquen actualment. Forma part d'un sistema d'aprenentatge basat en els PLE (Personal Learning Environment), Recollit en el manual d'estadística "Paola aprèn estadística. Des d'un PLE "(Berbel, 2020).

resultats

Primer us demanarà que marqui les variables que pretén relacionar, la seva tipologia (categòrica o mètrica), un cop introduïda la combinació, la app li guia per les condicions d'aplicació (efectius, llei normal). Aplicats els filtres la app indicarà la prova o procediment estadístic a aplicar per veure la possible associació entre les variables. Les proves que li proposarà propostes quan es compleixen les condicions d'aplicació són: Chi quadrat, t-test mesures independents, t-test mesures relacionades, anova, correlació ... proves paramètriques. Quan la variable mètrica no segueixi la llei normal -proves no paramétricas- la app li proposarà: U de Mann Whitney, T de Wilcoxon, prova de Kruskal Wallis, correlació de Spearman.

conclusions

la app ESTATEST permet de forma molt simple i intuïtiva conèixer les possibles proves de relació entre dues variables qualssevol. Excel·lent eina didàctica destinada a qualsevol alumne o investigador que hagi de relacionar variables.

Link de el vídeo: https://youtu.be/TMymROdmrm4


Publicat el: 11 de maig de 2021 / Categories: CREATIVIDAD/INNOVACIÓN /

Subscriviu-vos per rebre les nostres últimes notícies

Podeu veure la nostra Política de privacitat.