El proper dia 27 d'octubre estarà disponible a la nostra botiga la primera edició de el llibre "Claus i eines d'estadística"(En pdf). Llibre dirigit a estudiants, professors, investigadors que necessitin comprendre les claus per dissenyar un estudi o investigació, recollir informació, dissenyar enquestes -presencials o en línia- descriure distribucions (estimadors puntuals i / o graficar), realitzar inferències (a través d'intervals o de proves de relació), recollir dades i importar-los des SPSS, dissenyar un mostreig, introduir-se en la modelització de dades. Des d'una aproximació senzilla, per entendre i aplicar els principals procediments estadístics a les seves dades.

CLAVES Y HERRAMIENTAS DE ESTADÍSTICA

EBOOK
CLAUS I EINES D'ESTADÍSTICA

L'estructura de cada capítol s'inicia amb la descripció dels seus objectius, explicacions teòriques -a nivell bàsic ia nivell més avançat-, exemples i exercicis resolts, seqüència de SPSS i sortides interpretades, links a vídeos on amb els quals seguir els procediments realitzats, links a recursos propis i externs (bases de dades amb què replicar exemples de el llibre, i vídeos explicatius), així com les referències emprades.

Aquest llibre recull la meva experiència i trajectòria com a docent, i com a creador de multitud d'eines i materials dirigits als meus alumnes de turisme (UdG, escola Mediterrani), de psicologia (UAB i UNED), de CC de la feina (auditoria sociolaboral, UOC) , entre d'altres col·lectius.

ACONSEGUEIX A: http://www.aptabel.com/producto/claves-y-herramientas-de-estadistica/

Publicat el: 18 d'octubre de 2014 / Categories: Sin categoría /

Subscriviu-vos per rebre les nostres últimes notícies

Podeu veure la nostra Política de privacitat.