La Diputació de Barcelona ha activat ja el Programa TTT, de Talent, Treball i Tecnologia, adreçat ALS ENS Públics de la província de Barcelona, amb una durada prevista de 2 anys i un Pressupost Consolidat de 10.000.000 millones de euros.

Amb la nostra experiència en Diferents projectes il 'expertesa de l'Nostre Equip Tècnic intern i col·laborador en consultoria, Assessorament, formació i gestió de projectes, entenem des de APTABEL, La nostra potencial participació ofereix la Possibilitat d'1 Servei Adient a els Àmbits de les Diferents línies d'actuació que el Programa TTT de la Diputació de Barcelona planteja al article 10 de l'anunciar publicat al BOPB de l'25 de novembre de 2020, que s'emmarca dins de del Pla de concertació "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".  

 

D'acordar amb l'anunci de la convocatòria de la Diputació de Barcelona, és plantegen a els Següents Aspectes:

 

El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueïx 1 dels Dinou projectes transformadors inclosos al Pla d'actuació de Mandat 2020 -2023 de la Diputació de Barcelona que Expressen la voluntat de l'equip de govern d'oferir noves mirades a les polítiques corporatives Davant a els Reptes que S'HAN d'abordar per Avancar cap a un desenvolupament sostenible. 

 

El programa te per Objecte la prestacions de cooperació econòmica per tal que a els ENS Destinataris duguin a Terme Actuacions de promoció de l'ocupació i de Reactivació econòmica, ha siguin l de caràcter preventiu i / o Proactiu, basades en l'impuls de la tecnologia i a l'Acompanyament a la transició digital de les persones i els empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 

Els Seus Objectius són: 

 • Minimitzar el deteriorament dels Actius de l'territori, persones (Força laboral), empreses i institucions, ocasionat per la COVID -19. 
 • Reiniciar / reorientar els economies locals en el camí de Creixement En què estàven posicionades Abans de l'esclat de la crisi ocasionada per la COVID -19. 
 • Reforçar i Enfortir el talent de l'capital humà i la Capacitat productiva de l'Nostre territori per contribuir a la construcció d'1 model de Creixement sostenible, Alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

 

El Programa TTT està orientat a quatre línies de treball:

 

Línia a) Anàlisi i diagnosi de la situaciò actual

 • Detectar i caracteritzar els necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar els polítiques d'actuació locals amb la major concreció possible i en consonància amb la Realitat de cada territori. (OBJECTIU: estret de https://www.diba.cat/web/economieslocals/treball-talent-i-tecnologia)
 • Actuacions encaminades a identificar i caracteritzar la Força de Treball local i els Seves Competències digitals, aixi com el Teixit empresarial locals.

 

Línia b) Aliances estratègiques per a l'desarrollo de al pla integral

Fer participar a l'Teixit Econòmic i Social, público i privat, articulant 1 estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permetí optimitzar l'impacte, l'Eficiència i la sostenibilitat de les Actuacions. 

El su proposit és:

 • Fomentar la col • público -privada i la pública -pública. És tracta de consolidar fórmules d'espais de Col·laboració, cooperació i concertació, entenent aquestes fórmules de Col·laboració com a part de l'estratègia d'intervenció territorial en el Desenvolupament Econòmic local. 
 • Creació de sinèrgies entre ENS a l'Àmbit de l'desarrollo de el territori.
 • Optimitzar a els recursos Públics per Millorar l'accés de les persones i els empreses ALS recursos i serveis potencials i disponibles.
 • Implicar a l'estratègia d'aliances a empreses, Organitzacions empresarials, agents sindicals, Universitats, centres de formació especialitats, centres de recerca i innovació, Col·legis professionals, cambres de comerç i Altres Organitzacions que puguin Tenir un paper rellevant en la Millora de la competitivitat de l'territori.

Línia c) Desenvolupament competencial de les persones

  • Millorar i actualitzar els Habilitats digitals de les persones per tal de Minimitzar la Bretxa tecnològica, Millorar l'ocupabilitat il 'accés a l'mercat laboral, mitjançant a els PLE.
  • Reforçar i Enfortir el talent de l'capital humà a través del disseny i ESPECIFICAR d'entorns d'aprenentatge personals (PLE).
  • Modificar i transformar la forma d'Accedir a aprenentatges significatius dins de l'model de PLE -Perspectiva de l'aprenent de l's.XXI en un entorn digital i híper Connectat. 
 • Augmentar l'autonomia i seguridad en Col·lectius d'aturats i / o professionals a l'hora d'abordar a els Seus Objectius de Millora, formació i / o reciclatge.

 

Línia d) Impuls de la Capacitat productiva i transformació de l'Teixit empresarial

 • Dins d'AQUESTA línia és pretén acompanyar a empreses a redefinir nous models de Negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals.
 • El su proposit és impulsar la competitivitat de l'model productiu minimitzant l'impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar els empreses en el procès de digitalització i transformació tecnològica.

No dubteu a contactar-nos a cas d'interès per que us puguem assessorar a els Projectes que hàgiu decidir activar a la Vostra entitat. cliqueu aquí.

Publicat el: 5 de febrer de 2021 / Categories: CREATIVIDAD/INNOVACIÓN /

Subscriviu-vos per rebre les nostres últimes notícies

Podeu veure la nostra Política de privacitat.