Gaspar Berbel Giménez -consultor de Aptabel, professor i investigador de la universitat EUMediterrani, assisteix a la  Masterclass - Employer Branding, Impartida el 2021.01.14 per Eduard Alcaraz Espriu - President de feliciCat (Institut Català de la Felicitat)

L'origen del concepte Employer Branding es remunta als anys 90, Però comença a popularitzar-sobre el 2017, dins de les noves tendències, professions, competències, orientacions en processos de selecció i recruitment. Concepte alienat amb molts aspectes, però que com a essència pot definir-se, i així ho fan, com el producte de la reputació d'una organització - marca ocupadora i d'atracció de talent- i la proposta de valor cap als seus propis empleats -clients interns.

Eduard ens va mostrar algunes dades que avalen la importància d'aquest fenomen, com són que només el 7.1% d'empleats al nostre país diuen que serien fidels al seu actual empresa (Manu Romaní de Fòrum Recursos Humans), així com que només el 15% de les empreses actuals diuen comptar amb un pla de transformació digital implementat, 1 60% de les mateixes diuen estar en estadis de desenvolupament digital bàsics o inicials. I, efectivament, RETENCIÓ-ATRACCIÓ i DESENVOLUPAMENT DIGITAL són dos dels pilars claus de l' Employer Branding, Que busca millorar la marca i la vida de l'empleat-col·laborador.

Eduard planteja el Employer Branding com una estratègia -o diverses- que l'organització ha de dissenyar, desenvolupar, implementar per posicionar-se com a lloc IDEAL en què treballar. Incidint i mirant en aspectes integrals de el benestar, com són la nutrició, l'estat físic i l'emocional. Aspectes sobre els quals les empreses, entre molts altres, poden i han d'incidir -potenciant estils de vida saludables.

Començar a treballar en l'estratègia de l' Employer Branding requereix analitzar aspectes sobre el clima actual (salaris, condicions, avantatges socials, motivació, equips, relacions), la responsabilitat social corporativa (impacte econòmic, mediambiental i social en les seves stakeholders), La cultura, La política de selecció i reclutament, els plans de carrera i de formació, De la integració i gestió de la imatge i xarxes socials; també la creativitat i accions de gamificació -de tipus lúdic on tothom tingui cabuda.

Les accions de transformació es realitzen des de la direcció, els empleats, les campanyes de màrqueting. Tots han de ser actors clau. Les accions d'aquesta estratègia s'enfoquen en els punts següents, entre els comentats per Eduard destaquem:

  • Employee Advocacy. Recordem abans els brandlovers o ambaixadors de la marca, en el cas dels employee advocacy seria el mateix concepte i funció però, en aquest cas, són treballadors els que promocionen, defensen, catapulten la marca i els seus valors, per impulsar el compromís, la confiança el client o consumidor, atraure nous clients i treballadors. A través d'una exposició, difusió positiva d'aspectes de l'organització que li donin notorietat, reputació positiva. I què millor que des de dins!
  • salari emocional. Aquest s'alimenta de compensacions, reforços, estímuls relacionats amb el benestar (dietes i cura de l'alimentació, cura físic, gimnàs, conciliació familiar amb guarderia o suports ...).
  • estratègia digital. Clau per a qualsevol organització, entitat, professional. Sense una bona proposta i gestió de continguts digitals no es existeix, no es destaca. Avui tothom busca a Internet, és l'aparador on no estar és no existir.
  • esdeveniments on, off i Hib. online, offline i híbrids.

Nosaltres afegim altres aspectes no comentats en la masterclass que ens semblen essencials per a un procés com aquest:

  • la gestió d'expectatives. No serveix de res plantejar accions si després s'abandonen, no s'informa del seu impacte ...
  • Potenciar la figura de l' intra-emprenedor, Dins dels processos creatius i d'innovació -conceptes relacionats però diferents. Emprendre des de dins és un poderós revulsiu i una oportunitat de noves línies de negoci o millores.

per finalitzar, Destacar que l'estratègia de employer branding persegueix, òbviament, augmentar el valor de l'empresa, de manera que les accions posades en marxa s'han d'alinear amb els objectius de negoci. Accions, d'altra banda, que persegueixen objectius a curt i mig termini, on és important integrar valors, experiència, la història i cultura de l'organització, tot darrere d'un ENTORN DE TREBALL AGRADABLE, atractiu per als de fora i els de dins , que generi FELICITAT. 

No deixa de ser una estratègia que apuntar cap a la CULTURA i CLIMA DE L'ORGANITZACIÓ, des d'una perspectiva molt centrada en la tecnologia digital, el màrqueting i el benestar i desenvolupament de personal. On es busca augmentar el DESIG de pertànyer i romandre, I la RENDIBILITAT.



Treballar per canviar la cultura organitzacional, el clima, els equips, la marca, la reputació, la creativitat és possible i necessari. Expliqui'ns les seves necessitats, potser puguem ajudar-lo.

Publicat el: 29 de gener de 2021 / Categories: EQUIPOS, FORMACIÓN-CONOCIMIENTO /

Subscriviu-vos per rebre les nostres últimes notícies

Podeu veure la nostra Política de privacitat.