El clima, part més visible (perceptible) d'una organització en comparació amb la cultura, és un component multifactorial, amb parts objectives i subjectives, no fàcils de mesurar o de classificar per importància o pes.

És cert que a l'entrar en una organització, empresa de qualsevol sector, observant les interaccions, expressions, comunicacions formals ... podem percebre part de l'clima -entorn i condicions en què es treballa i efecte que té en els empleats. Un clima danyat sol traduir en comunicacions inadequades, en manifestacions fora de lloc, en males cares.

No tothom percep el mateix clima ni de la mateixa manera. Seria difícil comentar què tres aspectes concrets són els més essencials en la configuració de l'clima laboral.
Al meu entendre, en una empresa de serveis, el clima dependria principalment de el reconeixement de l'empleat (respecte al seu valor, les seves aportacions, el seu potencial), de el suport rebut per la institució en el seu desenvolupament professional (cursos o reciclatge, despeses extres relacionats amb seva activitat, facilitat d'accés a materials i eines), i dels sistemes de comunicació interna explícits que possibilitin una àgil i ràpida comunicació horitzontal i vertical. No necessàriament per aquest ordre.

Espero els seus comentaris.

Des d'aquí, recomanem l'ebook (en format editable) de F.Gan i G.Berbel sobre Clima laboral, on hi ha les principals claus i eines parell entendre i intervenir.

http://www.aptabel.com/producto/clima-laboral-ebook/

 

Publicat el: 7 de gener de 2015 / Categories: Sin categoría /

Subscriviu-vos per rebre les nostres últimes notícies

Podeu veure la nostra Política de privacitat.