Investigació-Explotació de Dades

Quisque facilisis allibero quis metus feugiat elementum, vivamus sit amet fermentum tortor.

We Equip Leaders With Strategy and Vision

Analitzar dades és imprescindible per a la presa de decisions. Anàlisi de dades estructurades -amb tècniques estadístiques i de modelització de dades- i dades no estructurats -amb eines de Big Data. Recollir dades és una altra de les accions importants, per mitjà de qüestionaris analògics i digitals en línia.

Creació de qüestionaris i eines psicomètriques per mesurar aspectes, dimensions o constructes que requereixin es mesurats. Dissenyem l'eina i vam realitzar el procés de FIABILITAT i VALIDESA perquè el qüestionari mesuri adequadament i el que realment es pretén mesurar.

New Marketing Leaders

Gaspar Berbel

Doctor per la UAB en Psicologia. Professor i investigador de la Universitat EUMediterrani, YouTuber, blogger i consultor de el grup Aptabel.

Fes la teva consulta