estratègia Organitzativa

Amb l'experiència dels professionals dels equips interdisciplinaris interns, APTABEL pot oferir un assessorament professional

Estrategia organizativa Aptabel

We Boost Our Clients 'Bottom Line by Empowerment.

Amb l'experiència dels professionals dels equips interdisciplinaris interns, APTABEL pot oferir un assessorament professional i amb garanties per a reduir les càrregues burocràtiques i simplificar i optimitzar les seves metodologies de treball, les seves habilitats directives i la innovació dels seus processos.

A més pot aportar mesures objectives i necessàries per arribar a gestionar la seva empresa de manera més eficient i satisfactòria, atenent a criteris de viabilitat econòmica, de sostenibilitat i de qualitat; sempre personalitzada a les seves necessitats reals. Treballem en els àmbits de:

  • Plans estratègics
  • Plans d'Actuació Municipal
  • Lean Management
  • Lean Manufacturing
  • llegeixin Administration
  • Dinàmica de grup i gestió d'equips de treball
  • Cogerencias
  • gestió documental

Potenciem els valors organitzatius, posant l'accent en:

Els actius principals de les organitzacions

La potencialitat dels objectius i les estratègies organitzatives

L'impuls de la recerca i la reenginyeria

L'impuls de l'empoderament personal i la creativitat

La participació, valoració i implicació proactiva de l'equip humà

New Marketing Leaders
Ernest Rovira

Ernest Rovira

Enginyer tècnic industrial. Màster en gestió de qualitat industrial. Màster en gestió i administració d'empreses. UPC. Consultor de el grup Aptabel.

Fes la teva consulta