El màrqueting sensorial i la seva importància per a les empreses

ENTREVISTA A GASPAR BERBEL (per alumna de TFG de ...