Consultoria, Formació i suport a les organitzacions

Les nostres actuacions se centren en:

assessorament: Consultoria organitzacional, sistemes de gestió de qualitat, medi ambient, seguretat i salut, seguretat de la informació, sistemes de seguretat alimentària i altres referents.

projectes: Plans d'igualtat, plans estratègics, plans d'organització i millora, plans de responsabilitat social corporativa, Compliance, Reenginyeria de processos i altres.

Protecció de dades: Assessorament en sistemes de seguretat de dades personals, auditories de seguiment i compliment, manteniments de el sistema, externalització de el sistema de seguretat de dades personals.

recursos humans: Formació, coaching empresarial, processos de selecció o reclutament, valoració i anàlisi de llocs de treball, anàlisi de clima i cultura organitzacional.

psicometria: Creació d'eines psicomètriques (tests, qüestionaris), anàlisis estadístiques, i modelització de dades, estudis i assessorament en investigacions.

lideratge des de les emocions. El coaching en gestió emocional. les soft Skills. El treball grupal.

canvis estratègics. Intra-emprenedoria. Creativitat i innovació.

Formació ad-hoc. Elaboració de plans de formació. Accions formatives -veure o demanar catàleg.

Anàlisi de processos i de la comunicació interna.

Després de deu anys d'intervenció continuada en programes de desenvolupament i millora dins d'organitzacions privades i públiques, estem convençuts que gran part dels actuals plantejaments de gestió i desenvolupament de persones, dins de les organitzacions, han caducat o han de replantejar.

"El nostre leitmotiv és la innovació i la recerca de noves formes d'entendre el present de l'organització, per fer un futur més eficient". 

Busquem crear nous serveis, productes i propostes d'actuació, capaços de donar més valor i aconseguir major impacte en la societat, reconeixent a el factor humà com a eix de les prioritats estratègiques de l'organització.

Ernest Rovira

Veure més sobre Ernest Rovira
Team work discussion